Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu. Uczestnicy w grupach analizują scenariusz projektowy pod kątem popełnionych błędów na poszczególnych etapach projektu,  a następnie proponują pakiet rekomendacji wyprowadzenia projektu z kryzysu.

 

Program warsztatu:

·         DZIEŃ 1: Project from Hell

 • Wprowadzenie do warsztatu/ poznanie się
 • Kluczowe czynniki sukcesu/porażki w projekcie – dyskusja
 • Niepowodzenie versus zagrożenie
 • Wprowadzenie do „The Project from Hell”
 • Analiza scenariusza przez zespoły
 • Analiza otrzymywanych informacji dot. poszczególnych faz projektu
 • Diagnoza problemów na poszczególnych etapach projektu
 • Przygotowanie rekomendacji  wyjścia z kryzysu w formie prezentacji
 • Przedstawienie problemów i rozwiązań – prezentacje zespołów
 • Analiza kluczowych problemów w projekcie – prezentacja.  Alternatywnie, w przypadku warsztatu zamkniętego, omówienie „case study” klienta
 • Podsumowanie i zakończenie

 DZIEŃ 2: Praktyczne narzędzia i techniki diagnozowania i minimalizowania  problemów oraz wyprowadzania projektu z kryzysu

 • Wprowadzenie do warsztatu
 • Charakterystyka projektu zagrożonego
 • Koncepcja - wczesne zapobieganie (działania kierownictwa wyższego szczebla, priorytetyzacja wymagań, ramy pracy projektowej)
 • Rozpoczęcie - zapobieganie (analiza interesariuszy, Karta Projektu)
 • Planowanie - zapobieganie (Plan komunikacji, RACI/RACIS, WBS "dictionary", narzędzia zarządzania ryzykiem, plan bazowy)
 • Realizacja - ratowanie (potecjalne problemy z EVM, rozpoznanie, wstrzymanie i małe kroki)
 • Podsumowanie i zakończenie

 

Czas trwania: 1 -2 dni

Mighty Free Joomla Template by MightyJoomla